A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!
Menü

"Rá tudunk csatlakozni báró Vay Miklós álmára és egy 200 éve megszületett közösségi igényre"

Demeter Zoltán előadása a Pezsgőkonferencián

2020-09-07 | Vinoport


Szeptember 3-án került megrendezésre a második Pezsgőkonferencia Etyeken a Rókusfalvy Birtokon. A mindig szókimondó tokaji borász, Demeter Zoltán ezúttal is érdekes gondolatokat osztott meg a hallgatósággal. Beszédének teljes leiratát az alábbiakban közöljük.


Merre halad a magyar pezsgő? - beszámoló az etyeki Pezsgőkonferenciáról

 

Ami megkülönböztet minket a világegyetemben a többi létező és nem létező dologtól, az az öntudatunk. Az öntudat ad koordinátarendszert az életnek, az életünknek, a döntéseinknek, annak, hogy el tudjuk magunkat helyezni térben és időben. Az öntudat látni enged, illetve láthatóvá tesz a világegyetemben, akár az idő feloldására is képessé tesz. Az öntudat körberajzolja az egyszeri utazás tényét, megismételhetetlenségét, mely megértésére a Földön az élőlények közül kizárólag az ember képes. Kialakítja a múlttal, jelennel és a jövővel szemben az egyén felelősségének képességét.

 

 

A minap megkérdezte a nyolc éves Eszter lányom teljes természetességgel, hogy apa van nekünk időgépünk? Gondolkodtam kicsit és azt mondtam, hogy igen. És tudunk vele utazni a múltba? Azt feleltem, igen. Hogy működik? Úgy, hogy odamész a könyvespolchoz és leveszel egy könyvet, ami régi emberek vágyait, akaratát, örömét, cselekedeteit írja le és egy kis fantáziával ott is vagy abban az időben és térben, melyről a mondatok mesélnek, és máris időutazó vagy.

 

Persze mindig vannak bökkenők. Az időgép üzemanyaga különleges anyag. Az óvónők, tanítónénik és a szülők „bányásszák” és töltik fel vele gyerekek üzemanyagcelláit. Egy olyan felkészültséget hoznak, hozhatnak létre, mely felnőtt korban megteremti ennek az utazásnak a képességét. A legfontosabb összetevők nem mások, mint a fantázia, a beleélés képessége, az érzékenység, az empátia, a megérteni és tudni akarás, a türelem, a másik ember tisztelete és a szeretete. Ha ezek a jellemvonások kialakulnak akkor az utazáshoz meg is teremtődtek a feltételek, a gép működtethető. A fiatal könnyedén utazhat múltban és jelenben és a múltból küldött üzenetek érthetőek lesznek, a jelen pedig értelmezhető és megélhető lesz számára. Különleges emberi tulajdonság ez. Meggyőződésem, hogy egy társadalom lehetőségeit, erejét és jövőjének sikerességét az ilyen emberek megléte és mennyisége határozza meg.

 

Azt javaslom, utazzunk egyet közösen a múltba. Repüljünk vissza az időben és próbáljuk meg a filmet megrendezni ki-ki azzal az eszközrendszerével, mellyel nevelői „feltankolták”!

 

AZON SOKFÉLE SZŐLŐ - FAJOKNAK LAJSTROMA


...Golop azonban, Tokajhoz majd 3 mérföldnyire, Tályához pedig közel fekvő Jószága Méltóságos Báró Vay Miklós Első Vitze-Ispány Úrnak, megérdemli valóban, borainknak jobb és jobb karba való hozásában 's nemesítésében fáradozó Hazánkfiak szemeiket reá függeszszék, a' Magyar  Habzó vagy Pezsgő bornak készítésére nézve. Ebben a' Méltóságos Báró magát a'hoz a' Frantzia szokáshoz és módhoz tartja, mellyet tapasztalt és megtanult Campaníában (Champagne) egy jól elkészűlt tudós Hazánkfia, kit szüntelen a' Haza Jovának előmozdítására törekedő Néhai Nagyságos Édes Attya útaztatott a' maga költségén Frantzia 's más külső országokba. A'melly szőlő fajokból szűrik Golopon a' Sámpányi bort, ime ezek: Furmint, Fejér szőlő, Fejér Purtsin. Ez a'három a' leg jobb. Azután Király édes, 's Júfark szőlő. Nagy bizalommal lehetünk a' fáradhatatlan Báró Úrnak a' még hátra lévő próbatételeire nézve is, hogy t.i. meghozhatja Campania tartományjának Ay, Marenil, és Disy, mind a' három közel Epernay-hez: azután Sillery igen híres szőlőiből ezeket a' pezsgő Sámpányi bornak való legjobb fejér fajokat, u.m. Plants d'orés, föképpen Plants d'orés d'Ay, Epinette; a' feketékből pedig: Pineau, kiváltképpen a' Franc Pineau, Morillon, Meunier, Formenté szőlőket. Ha majd a' Hegyallyán egynehány ezer Sámpányi fiatal tövek, vagy veszszők el fognak ültetődni, könnyű lesz idővel azokat ezerre meg ezerre szaporítani, 's a' megtett próbák által világosságra hozni, ha lesz é azután szükséges a' Frantzia  fiatal szőlőtöveket és az eredeti pezsgő borokat olly meszsze földről 's annyi sok költséggel meghozatni?...

 

1829

 

 

Nem ennek az előadásnak a témája, hogy taglalja azt, milyen teljesítményeket mutatott fel a Vay család Tokaj és az ország érdekében, de egy pillanatképet azért kifeszítenék a múlt üzenetének megértéséhez. Mindenki előtt megjelent gondolom a kép, miszerint az idősebbik báró Vay Miklós ül a golopi kastélyuk teraszán és álmodozik arról, hogy ezeken a tokaji bor szempontjából akkor nem sokra tartott lankákon próbáljanak meg a Kampániai (Champagne korabeli magyar elnevezése – a szerk.) buborékos borhoz hasonlót készíteni. Akár az itt lévő fajtákkal (furmint, fejér szőlő, fejér purtsin), de akár az onnan a távolból idehozott fajtákkal.Mert ugye a vasárnapi kertben felöltöztetett asztal, melyet a család a templomból hazajövet birtokba vett, semmiképp nem hiányolhatta már a 19. század elején a Kampániai típusú bort sem a tokajiak mellett.

 

A sokat látott nagytekintélyű papa feleségével Johanna von Adelstein bárónővel, a nevelőkkel és oktatókkal együtt munkálkodva megadták fiuknak azt a képességet, amivel értelmezni és megérteni tudta a körülötte zajló világot. Megismerte Európát, a távoli vidékek borkészítési tapasztalatait és a helyszínen begyűjtött tudással útnak indítva a tokaji pezsgőkészítés történetét. A krónikás ekkor 1829-ből üzent. A időkoordinátába való elhelyezés megkönnyítése érdekében felsorolásszerűen segítségül alább pár adat:

Látható az évszámokból, hogy bár kontroll alatt is, de Európa valós részeként tartottuk a lépést Európával. Persze akkor a báró nem tudta, hogy történelmet ír Tokajban. Ennek jelentősége, fontossága, újra élettel és jelentéssel való megtöltődése épp most zajlik itt a hallgatóság soraiban. A történelmi filmnek ezzel vége. Jöhetnek a tanulságok, a hétköznapokba illeszthető és illesztendő értelmezések, azonosulások. Következhet a közelebbi történelem bekapcsolása a folyamatba.

 

Az 1990-es évek a gyökértelenség érzésével és a folytonosság biztonságérzetének megszűnésével érkeztette az akkori kor emberét az új világba Magyarországon és a környező volt kommunista országokban. A múlt, a jelen értelmezési képességének teljes hiányával, a jövő megfogalmazásának képtelenségével. A zavarodottság hatásai mai is tapinthatóak, sőt életünk részévé vált, függetlenül attól, mely elvek szerint irányítják az országot.

 

Tokaj a gyökereihez való visszatalálásban sok segítséget kapott a külföldi befektetésektől, attól függetlenül, hogy láthatóan anyagi érdekeik mentén igazították mozdulataikat. A nagy semmiből azért csak megszületett valami, amire már rá lehetett nézni és értelmezni lehetett. Persze a potenciál, amit Tokaj rejt, ha csak kicsit is helyzetbe hozzuk a tiszta, őszinte mozdulatokkal, azonnal elkápráztatja és elhalmozza az embert, ahogy évszázadok alatt tette is. Az ország és Tokaj számára az elvégzett munka hozadéka az volt a változást követő első évtized után, hogy észrevétlenül megtaláltuk a közel 100 éve elejtett szakmai szálat, és az évtized végére újra évszázadokkal ezelőtti idők fényében ragyogott Tokaj a világ szakmai közönsége előtt.

 

Azonban a piac nem értékelte a ragyogást és kétségbe esve kezdtük keresni a működő modellt, melyet a 2000-es évben a száraz bor véletlenszerű „feltalálásával” átmenetileg meg is leltünk. Utaztunk az időben, az időgép kormányánál olyan emberrel, aki megmutatta nekünk a területi klasszifikáció fontosságát, mely 300 év távolságából próbálta értelmezni és üzenni a kor igényéhez igazodva a száraz boros lehetőségeinket is. Sajnos sikertelenül, Bél Mátyás üzenete nem érintette meg a kor termelő emberét. A száraz bor rövidtávú egyéni célokat kezdett szolgálni, mely elkezdte erodálni az addig elért sikereket. Ez mind a mai napig tart, sőt erősödik. A bor minősége javul, az ára azonban csökken.

 

A dekád végére majd kétszáz év eltelte után megjelent a pezsgőkészítés igénye. A felfedezés vágya és öröme 2009-től először a kiskapuk megtalálásával mutatta be a lehetőségeket, majd 2013-tól általános lett és mindenki számára elérhetővé vált a teljes készítési folyamat irányítási lehetősége és felügyelete a méthode traditionnelle kategóriában. Köszönet érte.

 

Harminc év társadalmi és szakmai nyugalom után rá tudunk csatlakozni báró Vay Miklós álmára és egy 200 éve megszületett közösségi igényre. Szakmailag bíztató eredményeket lehet látni, mely igazolja a báró helyi fajtákkal való elképzelt készítés helyességét, de még hosszú az út, melyet alapos körültekintés és megfontoltság kellene, hogy vezéreljen.

 

Azt is megkérdezte a kislányom, hogy apa ezzel az időgéppel tudunk a jövőbe is utazni? Azt feleltem igen. Beülünk az autónkba, 5 órát utazunk Tokajból és máris a jövőben vagyunk. 20 évet ugrottunk az időben. Menet közben szereztem meg gyorstalpalón az időutazó képesítést, mert otthonról a nevelésem idejére eső korszak szabályai szerint nem lehetett a gyereket feltölteni időutazó üzemanyaggal, időutazni sem lehetett.

 

Azért a szüleim valamit csak belém rejtettek, mert sikerült valamilyen szinten jogosítványt szereznem a gép irányításához. Megjegyzem, hogy szörnyű körülményes és vérverejtékes folyamat volt a nézésből átprogramozni az agyamat a látásra. A tisztánlátás képességéről már nem álmodozom.

 

Amiket én láttam a jövőben a teljesség igénye nélkül a következők voltak:

 

Láttam még

 

Van azonban egy előnyünk, mégpedig hogy ők nem tudnak a jövőbe utazni. Javaslom, hogy ezt az előnyt kezdjük el lassan használni és kihasználni a felzárkózáshoz. Hatékony utazóképzést és sikeres utazást mindannyiunknak!

 

Ne feledjék, utazáskor is az egyik legjobb dolog pezsgőzni!Minitanfolyam

Hírlevél

Ha tetszett a cikk iratkozz fel
hírlevelünkre!